Стартира Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища

24.06.2022

604

С РСМ № 392 от 16.06.2022г. е одобрена Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища към Министерство на образованието и науката (МОН), като допустими бенефициенти по нея са общините (за общинските училища) и държавните училища, финансирани от МОН, МК и ММС.

Съгласно процедурата за кандидатстване по програмата:

  • За общини - до 25.07.2022 г. следва да подадат необходимите документи в МОН с придружително писмо единствено по електронен път (чрез СЕОС или ССЕВ);
  • За държавни училища към ММС и МКдо 25.07.2022 г. следва да подадат необходимите документи в МОН;
  • За държавни училища към МОНдо 20.07.2022 г. следва да подадат необходимите документи в съответното РУО;
  • РУО следва да подадат в МОН до 07.2022г. класираните държавни училища (единствено класираните на 1-во място училища по двата модула), финансирани от МОН, само по електронен път чрез Автоматичния обмен.

Бюджетът на Програмата е 15 млн.лв., а класирането на проектните предложения се осъществява по критерия „Брой ученици в дневна форма на обучение“.

Допустимите дейности са разделени в два модула:

  • Модул 1 „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна

Настилка- заложени 58 одобрени проекта за изграждане на спортни площадки;

  • Модул 2 „Основен ремонт на спортни площадки“ – заложени 50 одобрени предложения за основен ремонт на спортни площадки.

Допълнителна информация допустимите бенефициенти могат да намерят на стана на МОН: https://web.mon.bg/bg/101135 или да се свържат с:

Велимир Бенов – началник-отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, v.benov@mon.bg.

Константин Бояджиев - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, k.boyadzhiev@mon.bg;

Дарина Савова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, d.savova@mon.bg;

Сашка Владимирова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, s.vladimirova@mon.bg;

Тодор Петров - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, t.petrov@mon.bg .

Документите за кандидатвстване ще намерите в приложение.

Документи

ДатаФайл
24.06.2022 1.Заявление
24.06.2022 2.Съобщение
24.06.2022 3. Програма