Световен градски форум в Катовице

19.05.2022

423

Единадесетото издание на Световния градски форума (WUF11) ще се проведе в полския град Катовице от 26 до 30 юни 2022 г. WUF е глобална конференция за устойчива урбанизация и се провежда на всеки две години. За първият път Форумът WUF11 по Програмата на ООН за населените места (UN-Habitat), ще се проведе в Източна Европа. WUF е създаден през 2001 г. от OOH, за да разгледа един от най-належащите въпроси, пред които е изправен светът днес: бързата урбанизация и нейното въздействие върху общностите, градовете, икономиките, изменението на климата и политиките. Първият WUF се свиква в Найроби, Кения в 2002 г. и оттогава се провежда в целия свят. Темата на WUF11 ,,Трансформиране на нашите градове за по-добро градско бъдеще“, ще осигури по-голямо разбиране и яснота относно бъдещето на градовете въз основа на съществуващите тенденции, предизвикателства и възможности, както и ще предложи начини, по които градовете могат да бъдат по-добре подготвени за справяне с бъдещи пандемии и широк спектър от други сътресения. В него ще участват широк кръг участници от цял свят, за да обсъдят големите градски предизвикателства, пред които е изправен светът днес, както и да споделят добри практики и иновации.

За участие във форума WUF11 е необходима онлайн регистрация, която е отворена до 22 юни 2022 г. на следния линк: https://www.unevents.org/Home/Register

Информация за проведените предишните форуми WUF е публикувана на следния сайт: www.unhabitat.org/wuf