Удължава се кандидатстването по Новия европейски Баухаус

16.05.2022

633

До 30 май 2022г. се удължава срокът за подаване на проектни идеи за Подкрепа за местни инициативи в рамките на Новия европейски Баухаус.

Европейската комисия обяви три покани за представяне на предложения, ориентирани към превръщането на инициативата Новия европейски Баухаус в реалност. Подкрепата е предназначена специално за гражданите и градовете, които да пренесат инициативата „Нов европейски Баухаус“ в своите общности- https://www.namrb.org/nov-evropejski-bauchaus-podkrepa-za-gradovete-i-grazdanite-za-mestni-iniciativi .

Първата и втората покана за представяне на предложения са насочени към дейности за ангажиране на гражданите и създаване на обществени пространства, заедно с тях. В рамките на третата покана за „Подкрепа за местни инициативи в рамките на Новия европейски Баухаус“ ще се  предоставя техническа помощ на малки и средни общини, които не разполагат с необходимия капацитет или богат експертен опит, за да превърнат своите идеи за проекти в рамките на Новия европейски Баухаус в реалност.

20 ориентирани към местните условия концепции за проекти, избрани в рамките на поканата, ще се възползват от съобразена с конкретните нужди подкрепа на място, която ще бъде предоставена от група интердисциплинарни експерти с цел оформяне на концепциите, съобразно с модела на Новия европейски Баухаус и целите на Зеления пакт.

 Линк за кандидатстване: https://surveys.adelphi.de/index.php/695812?lang=en .