Удължава се предоставянето на топлия обяд

08.06.2022

648

С изменения в Изискванията за кандидатстване по процедура „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, се удължават дейностите по предоставяне на топлия обяд до 09.09.2022 г.- https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7753c636-9ccd-423f-82cb-7472770388c3

Всички общини, които са подали искане за изменение на договорите си или предстои да подадат такова, имат възможност да поискат удължаване на дейностите до 09.09.2022 г.

Общините, които не изпълняват договори по операцията могат да подадат проектни предложения до 17:00 часа на 10.06.2022 г., като от Управляващия орган се апелира да не се чака крайния срок, тъй като системата ИСУН 2020 се заключва автоматично след изтичането му.

Към момента по операция „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ се изпълняват 189 договора с общини и райони на общини, които предоставят топъл обяд на 53 020 потребители.

Удължаването на предоставяне на услугата топъл обяд, е съгласно Решение на МС № 355 от 31.05.2022 г., с което  се дава съгласие на Управляващия орган на Програмата да наддоговори допълнително предоставения ресурс по механизма REACT-EU за 2022 г.