Уебинар за по-зелен и нисковъглероден Дунавски регион

25.05.2022

398

Програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027 организира уебинар на тема „По-зелен, нисковъглероден Дунавски регион“. Целта му е запознае заинтересовани участници с възможностите за финансиране на проекти, насочени към адаптирането към изменението на климата и управлението на бедствия.

Регистрация за уебинара може да направите до 27 май, 15:00 ч.  на https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/registration-for-webinar-30-may-2022 .

Уебинарът ще се проведе на 30-ти май от 09.30 до 11.30 часа.

График на още уебинари, представящи източниците за финансиране на тематичните цели на новата Програма за Дунавския регион 2021-2027, на https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/webinars

На 31-ви май е предвиден уебинар за финансиране управлението на водите и седиментите, за 1-ви юни е насрочен такъв за финансиране опазването на биоразнообразието.

Програмата за Дунавския регион 2021-2027 насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване в Дунавския регион. Тя ще финансира проекти за разработване и практическо прилагане на политически рамки, инструменти и услуги и конкретни малки пилотни инвестиции. Общият й бюджет е 274 578 077 евро. Програмата подкрепя интервенции на цялата територия на България.