Указания от АСП за настаняване на украински граждани в социални услуги

Агенцията за социално подпомагане информира общините за условията и процедурите за настаняване на украински граждани в социални услуги. Вижте