Възможности за ползването на социални услуги от украински деца/лица - информация от УО на ОП РЧР

Във връзка със запитвания относно възможностите за ползването на социални услуги от украински деца/лица, УО на ОП РЧР дава разяснения - вижте подробно.