Зам.-председателят на ЕК ще вземе участие в дискусията, организирана от НСОРБ

02.06.2022

429

Заместник-председател на Европейската комисия и Еврокомисар за демокрацията и демографията Дубравса Шуица, която е и координатор на Конференцията за бъдещето на Европа ще отправи послание към делегатите на общото събрание на НСОРБ. Тя ще вземе участие в дискусията на тема „Бъдещето на Европа и България през призмата на кризите“ - https://www.namrb.org/badeshtcheto-na-evropa-i-balgariia-novite-izmereniia-za-mestnoto-samoupravlenie

На база на резултатите от приключилата наскоро Конференция за бъдещето на Европа, в процес на обсъждане са бъдещите промени в структурата и функционирането на ЕС.  По време на заключителното събитие на най-мащабното допитване до европейското население през февруари 2022 г. в Дъблин, заместник-председателят на ЕК изтъкна един от основните изводи на Конференцията – решенията да бъдат вземани на местно ниво. През 2021 г. тя беше на посещение в нашата страна и участва в граждански диалог заедно с министрите на външните работи на България и Хърватия. Товата г-жа Шуица представи новият инструмент за обмен на демографски данни на ЕК „Демографски атлас“, създадена за да подпомогне ЕК, правителствата и общините в разработването на политики. Дубравка Шуица е бивш кмет на Дубровник и има изключителен принос както за неговия разцвет като туристическа дестинация под закрилата на ЮНЕСКО, така и за непопулярни решения като ограничаване на туристическия трафик в полза на усилията за опазване на културното наследството.