Започва информационна кампания по ПВУ

12.05.2022

551

Ползите от българския план за възстановяване и устойчивост са в центъра на информационна кампания, която започва от днес, 12-ти май в България по инициатива на Европейската комисия- https://www.eufunds.bg/bg/node/9897 

Кампанията ще продължи един месец. Целта е да популяризира сред младите българи Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС - NextGenerationEU.

Различни визуални послания в интернет и на открити пространства в градовете ще информират гражданите относно Плана за възстановяване и устойчивост и начините, по които българите могат да се възползват от проектите по плана.

На 7 април Европейската комисия даде положителна оценка на плана на България за възстановяване и устойчивост, на 3 май Съветът окончателно го одобри. Това е важна стъпка, която създава условия ЕС да отпусне 6,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Това финансиране ще подпомогне изпълнението на решителните инвестиции и реформи, очертани в плана на България за възстановяване и устойчивост, за да може страната да излезе от икономическата криза, породена от пандемията от COVID-19, по-силна и по-добре подготвена за бъдещето.