Заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по Административно обслужване и общинска администрация

17.03.2022

540

На 17 и 18.03.2022 г. (четвъртък и петък), в Центъра за обучение на местните власти – с. Гергини, общ. Габрово ще се проведе заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по Административно обслужване и общинска администрация.

Регистрацията ще започне в 14.00 ч., а заседанието – в 14.15.

Заседанието ще се проведе при следния предварителен дневен ред:

  1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред;
  2. Първи панел, 17.03, 14.00 – 18.00 часа: Реформите в администрацията и обслужването, заедно с местната власт;
  3. Втори панел, 18.03, 09.00 – 11.00 маса: Творческа бюрокрация - уебинар в партньорство със Сдружение БГ Бъди активен;
  4. Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво – защо да участваме?
  5. Други (по предложение на членовете на комисията)

В първия панел на заседанието ще бъде представена консултативна разработка на НСОРБ „Административното обслужване в общините – ключови промени в нормативната уредба и добри практики за модернизация на процесите и услугите“. След обсъждането й в комисията и отразяване на предложенията, постъпили по време на заседанието, разработката ще бъде предоставена н всички общини. За учасите в панела са поканени и представители от дирекция „Модернизация на администрацията“, АМС, като очакваме потвърждение. С представителите на централната администрация ще обсъдим взаимодействието с тях след административното преструктуриране на централно ниво и приоритетите на държавата в модернизацията на административното обслужване.

В рамките на Втория панел ще се проведе уебинар, в който ще бъдат дадени различни интерпретации и гледни точки на тема „Творческа бюрокрация“, като способ за използването на творчески, алтернативни и пречупени през съвременната призма методи, които допринасят за създаването на една по-гъвкава и модерна бюрокрация за усъвършенстване на процесите в администрацията. Уебинара организираме с нашите партньори от Сдружение „БГ Бъди активен“.

Регистрация за участие в заседанието можете да направите онлайн на следния адрес: https://forms.gle/qghuVBp1AHDPr4mq9

Ще очакваме Вашите заявки до 15 март 2022 г., във връзка с предварителната подготовка на срещата. В същия срок можете да изпратите на e-mail: n.staykova@namrb.org и Ваши предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени.

НСОРБ поема разходите за подготовка на заседанието, наем зала, материали, кафе-пауза и вечеря.

При необходимост, предлагаме настаняване в хотел „Гергини“ 3* на преференциална цена. Разходите за нощувка и транспорт на участниците в заседанието са за сметка на командироващата община. При заявен интерес от Ваша страна ще осигурим настаняване и за Вашите шофьори.

Повече информация за хотел „Гергини“, можете да намерите тук: https://www.namrb.org/nosrb-hotel .

 

Заседанието ще се проведе съобразно въведените в страната противоепидемични мерки, според актуалната към момента на провеждане заповед на министъра на здравеопазването. Към момента не е необходимо при регистрацията на място участниците да представят валиден „Зелен сертификат“. В случай, че въведените противоепидемични мерки бъдат променени незабавно ще Ви уведомим.