Заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост (ПКМФБОС)

16.03.2022

561

Хибридно (присъствено или онлайн) заседание на Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост ще се проведе на 16 март 2022 г. (сряда). Предвиждаме заседанието да започне непосредствено след приключването на традиционното ежегодно обучение „Подготовка на общинските бюджети`2022”, организирано от НСОРБ и „НСОРБ-Актив“( https://www.namrb-activ.org/ ), което ще се проведе в гр. София, хотел „Маринела“.

Планираме заседанието да започне в 11,30 ч. и да приключи до 13,30 ч. същия ден при следния предварителен дневен ред:

  1. Бюджетна процедура за 2023 г.
  2. Предложения на НСОРБ по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023 г.
  3. Открити въпроси по приложение на данъчното законодателство в общините (облагане на ППС с разминаване в еврокатегорията с еврогрупата по чл. 37 от Н-ба № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, искания за издаване на данъчни оценки на фотоволттаични инсталации, работа със системата ЕСТИ, методология по прилагането на данъчното законодателства и др.).
  4. Други (по предложение на членовете на комисията).

За участие в хибридното заседание следва да се регистрирате като попълните онлайн заявката, достъпна на следния линк: https://forms.gle/yWN65WNbRhihuLzY9. В регистрационния формуляр следва да отбележите предпочитаната форма за Вашето участие - присъствено или онлайн.

Във връзка с предварителната подготовка на заседанието, ще очакваме да попълните Вашите заявки до 14 март (понеделник). В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията, г-жа Даниела Ушатова: d.ushatova@namrb.org.