Заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство

18.03.2022

691

На 18 март 2022г. (петък) от 10.00 ч. ще се проведе онлайн заседание на Постоянната комисия по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство, чрез осъществяване на видеоконферентна връзка през платформата Zoom и при следния дневен ред:

  1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред

арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община, председател на ПК по УТНКИН

  1. Облекчаване на строително-инвестиционния процес: предложения за ново законодателство в сектора и належащи промени в действащото

Представители на Координационния съвет на браншовите организации в сектор инвестиционно проектиране и строителство (поканени)

  1. Възможност за електронно заявяване на административни услуги, извършвани от Дирекция „Териториално планиране“ на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“

арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община, председател на ПК по УТНКИН

  1. Други (по предложение на членовете на комисията)

 

Заявки за участие в заседанието ще очакваме до 16 март 2022г. (сряда), чрез попълването на онлайн формуляр на:  https://forms.gle/EPySEBQBsY79Uv3a8

В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени.

Окончателната програма, както и линк и техническа информация за провеждането на заседанието ще изпратим до края на деня на 17 март 2022г. (четвъртък).

При необходимост от допълнителна информация, можете да се обръщате към секретаря на комисията – урб. Мила Гиздова, e-mail: m.gizdova@namrb.org, тел.: (02) 943 44 67, 943 44 68.