Заседание на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация на НСОРБ

07.03.2022

583

Първото заседание за 2022 година на Постоянната комисия по административно обслужване и общинска администрация ще се проведе присъствено на 17-18 март 2022 г. (четвъртък и петък), от 14:00 ч. в Центъра за обучение на местни власти,  с. Гергини, община Габрово.

 

Регистрацията ще започне в 14.00 ч., а заседанието – в 14.15.

Заседанието ще се проведе при следния предварителен дневен ред:

  1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред;
  2. Първи панел, 17.03, 14.00 – 18.00 часа: Реформите в администрацията и обслужването, заедно с местната власт;
  3. Втори панел, 18.03, 09.00 – 11.00 часа: Творческа бюрокрация - уебинар в партньорство със Сдружение БГ Бъди активен;
  4. Шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво – защо да участваме?
  5. Други (по предложение на членовете на комисията)

 

Регистрация за участие в заседанието можете да направите онлайн на следния адрес: https://forms.gle/qghuVBp1AHDPr4mq9

Ще очакваме Вашите заявки до 15 март 2022 г., във връзка с предварителната подготовка на срещата. В същия срок можете да изпратите на e-mail: n.staykova@namrb.org и Ваши предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени.

НСОРБ поема разходите за подготовка на заседанието, наем зала, материали, кафе-пауза и вечеря.

При необходимост, предлагаме настаняване в хотел „Гергини“ 3* на преференциална цена. Разходите за нощувка и транспорт на участниците в заседанието са за сметка на командироващата община. При заявен интерес от Ваша страна ще осигурим настаняване и за Вашите шофьори.

Повече информация за хотел „Гергини“, можете да намерите тук: https://www.namrb.org/nosrb-hotel

Заседанието ще се проведе съобразно въведените в страната противоепидемични мерки, според актуалната към момента на провеждане заповед на министъра на здравеопазването. Към момента не е необходимо при регистрацията на място участниците да представят валиден „Зелен сертификат“. В случай, че въведените противоепидемични мерки бъдат променени незабавно ще Ви уведомим.